Символика на числата в татуировките - статия на Тату Студио Кристи, град Варна

Освен количествена стойност числата имат и символична стойност. Те могат да бъдат тълкувани за да се открие скритият им смисъл.Още някои обещани символи от tattoo-kristi

 О - НУЛАТА    - се изобразява с празен кръг. Когато формата и е елипсовидна символизира възход и падение, еволюция и инволюция Преди единицата съществува единствено пустотата ,абсолютното тайнство непостижимият Абсолют.

 1 - ЕДИНИЦАТА  е началото, единството. Създателят-  център, сбор от всички възможности, зародиш, изолация, уединение, подем и въздигане В християнството е символ на Бог-Отец. Божествената същност неповторимост и цялостност.

 

 2 - ДВОЙКАТА  символизира двойствената природа на човека. Различие ,конфликт, зависимост ,единство , сътрудничество, стабилност, равновесие. Всичко, което се проявява е двойствено. В християнството двойката е Иисус Христос - двойствената му природа на Бог и човек.

 3 - ТРОЙКАТА   е човекът състоящ се от тяло, душа, дух. Раждане живот смърт. Начало, среда, край .Минало, настояще, бъдеще. В християнството тройката символизира Светата Троица. Единението на душата и тялото в човека и църквата. Три са изкушенията на Иисус Христос в пустинята. Три пъти се отрича Апостол Павел от Христос .Три са кръстовете на Голгота. Три са дните дни на Христовата смърт до възкресението му. Три са християнските добродетели - вяра надежда любов .

 4 - ЧЕТВОРКАТА  се свързва  с първата триизмерна форма  - квадратът. Цялост завършеност и пълнота. Четири годишни времена, четири са посоките на света, четири са страните на квадрата. Четири е емблематично число в Стария Завет. Четирите реки в Едемската градина - Фисон Тигър Ефрат и Гион сочат четирите краища на света.

 5 - ПЕТИЦАТА    - петоъгълник, който носи в себе си символиката на съвършенството. В християнството пет изобразява човека след грехопадението му .

 6 - ШЕСТИЦАТА     е равновесието, хармонията, числото на съвършенството,, Най  -  продуктивното'', число според Филон Александрийски.Съединението на полярните противоположности, еврейската звезда, печатът на Соломон. Триъгълник с връх нагоре е символ на мъжкото начало, огъня, божественото .Триъгълник с върха надолу е символ на женското начало. В християнството шестицата е символ на съвършенство и завършеност. Шест са и дните на сътворението. 

 7 - СЕДМИЦАТА    е символ на цялост и завършеност. Седмицата се среща в апокрифните молитви. Съставено е от три и четири. Тройката -символ на душата и Божественото четворката символ на земята и плътта. Седмицата обединява в себе си духовното и преходното. Тайнствата в християнството са седем - Кръщение Миропомазване Свещенство Покаяние Евхаристия/причастие/  Брак  Елеосвещение/маслосвет/. Седем са смъртните грехове - похот, лакомия, алчност, леност, гняв, завистничество, горделивост .Седем са пропъденита демони от Христос. Седем са дните в седмицата. Седем са цветовете на дъгата, седем са нотите. Седмицата носи послание за постижима хармония, единство . завършеност.   

 8 - ОСМИЦАТА    символизира успешно постигната цел. Това е числото на възвърнатия рай на Възкресението и на Блаженството след седем дни на пост и молитва, осмият е на обновлението.

 9 - ДЕВЯТКАТА    се състои от 3х3/три по три/. Това е Божествено и Ангелско число. Завършеност, реализация, постижение, придобивка, начало, край ,цялост. Девет е небесно число.     Числото на душевното и телесно спасение В християнството - девет кръга на Ада

 10-ДЕСЯТКАТА    е космическо число. То съдържа в себе се всички числа. Представлява господството порядъкът законът ТЕТРАКТИСЪТ - 1+2+3+4 =10 - символизира божественото Десятката е числото на съвършенството. Десет са Божиите заповеди .

 11-ЕДИНАДЕСЕТ        е числото на греха гибелта и прегрешението .

 12-ДВАНАДЕСЕТ        е числото  символ на  Църквата и на  новото църковно начало, на месеците в годината ,на дванадесетте апостола приближени до  Христос .

 13-ТРИНАДЕСЕТ         е числото на предателството и неверието. То е нещастно число .

 33-ТРИДЕСЕТ И ТРИ     е числото на Иисус  Христос и на Християнството - Христовата възраст.

 40-ЧЕТИРИДЕСЕТ      е символ на изпитание послушничество. Това е число но пост, разкаяние, молитва, надежда за очистване от греховете. Четиридесет дни Христос бил в пустинята изкушаван от сатаната. Моисей прекарал  четиридесет дни и нощи в планината Синай. Потопът продължил четиридесет дни и нощи. От Великден до Възнесение Господне са четиридесет дни - време на откъсване от света .

 50-ПЕТДЕСЕТ        е символ на радостта и освобождението. Петдесетница .

 70-СЕДЕМДЕСЕТ    се свързва с установения от Бог ред в света. Числото на целостта. Седемдесет потомци на Ной населяват света. Юдея е в изгнание седемдесет години .

 300-ТРИСТА        Свети Климент Охридски избира триста ученици за свои помощници .Триста е числото на чистото съвършенство .

 666                  Това е ''числото на звяра', което отразява хаоса. Свързва се със сатанинските прояви и Римските императори, които били жестоки

 888                  е Свещено число. То е числото на Иисус Христос.

 

 

тагове:татуировки варна, варна тату, студиа татуировки,

Пишете ми!

Click to refresh

2020  Tattoo Studio Kristi, Varna  
Web studio webpsy.eu